zondag 27 juli 2014

5 frustraties van teamwork: werken aan vertrouwen

Ze zijn niet moeilijk te begrijpen, maar wel heel lastig te realiseren. De vijf belangrijke eigenschappen van een goed functionerend team. Al weer 10 jaar geleden schreef Patrick Lencioni er een kraakhelder boekje met een leuke parabel over. Het lastige (en mooie) van teamwerk is dat het zowel appelleert aan basale menselijke behoeftes als aan aspecten waar we instinctief bang voor zijn. Dat gaat heel onbewust. Deze blog gaat over de meest basale van deze behoeftes en angsten: vertrouwen. Maar wat is vertrouwen nu eigenlijk? Waar bestaat het uit? En hoe creëer je het? Als toetje: vijf ‘makkelijke’ manieren om aan vertrouwen te werken.

Kunt u me AUB helpen aan klantgerichtere, pro-actievere medewerkers?


Het is de verzuchting van menig directeur en manager. Medewerkers die maar niet begrijpen dat de tijden veranderen. Dat je met de houding van pakweg 10 jaar geleden tegenwoordig niet meer mee kunt komen. Deze tijd vraagt een wezenlijk andere attitude van medewerkers. Vaak samen te vatten als proactief en klantgericht.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat de vraag naar een ontwikkeltraject rondom deze thema’s regelmatig voorbij komt. En wat is dan bijzonder? Ik doe het niet (meer). In deze blog leg ik uit waarom ik dat niet meer doe.

Stilstaan om vooruit te gaan

Mijn opdrachtgever verwoordde het doel als volgt: ‘wij willen met z’n allen fit door deze verandering heen’. Aan het woord is de algemeen directeur (gemeentesecretaris) van een van de stadsdelen van de gemeente Amsterdam. De gemeentelijke organisatie (900 medewerkers) houdt in 2014 op te bestaan als gevolg van het overheidsbesluit om stadsdelen op te heffen. De afgelopen anderhalf jaar hebben we directie, management en medewerkers in verschillende bijeenkomsten begeleid. De kerngedachte was steeds: ‘stilstaan om vooruit te gaan’.
Canal Homes of Amsterdam by Grant Pecoff (www.pecoff.com)
Canal Homes of Amsterdam by Grant Pecoff (www.pecoff.com)
Het is een ingrijpend gegeven. Je wordt opgeheven en tegelijkertijd draait alles gewoon door. Terwijl 900 medewerkers zich afvragen hoe hun baan er over een tijdje uitziet, blijven burgers komen met hun vragen over burgerzaken, buurtontwikkeling, rommel op straat, economische wensen en ideeën, etc. Kortom, de winkel moet openblijven tijdens de verbouwing, of beter: sluiting. En om de druk nog verder te vergroten: het vormgeven van de nieuwe organisatie blijkt een taai, langdurig en ondoorgrondelijk proces. Het blijft heel lang onduidelijk hoe de nieuwe organisatie zal functioneren.